Vast en Flex in één systeem Inzicht per kostenplaats Meest gebruiksvriendelijke software

Subverwerkers Nedap Staffing Solutions

Laatste update: 7 januari 2022 

Om diensten van Nedap Staffing Solutions mogelijk te maken, werken we samen met andere dienstverleners. Bij een aantal van deze partners worden ook persoonsgegevens verwerkt en daarom zijn dit volgens de AVG subverwerkers van Nedap Staffing Solutions. We hebben met alle onderstaande partijen een (verwerkers)overeenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat ook zij persoonsgegevens veilig en volgens de normen en eisen van Nedap Staffing Solutions verwerken. 

Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de subverwerkers van Nedap Staffing Solutions. Zijn er vragen over onze subverwerkers? Laat het ons weten op privacy@nedapflux.com

Subverwerkers

Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe) wordt in sommige gevallen gebruikt voor de opslag van door een gebruiker verstrekte documenten, zoals  geüploade declaratiebijlagen en flexkrachtdocumenten. Documenten worden altijd versleuteld opgeslagen en de sleutels die nodig zijn om de documenten te ontsleutelen worden opgeslagen en beheerd door Nedap Staffing Solutions en worden niet met Amazon gedeeld. Nedap Staffing Solutions gebruikt twee AWS-regio's in Europa: eu-west-1 (Ierland) en eu-central-1 (Duitsland). 

Om e-mails vanuit Flux te versturen gebruiken we Mailgun. Dit zijn bijvoorbeeld notificaties of herinneringen. Hierbij delen we het e-mailadres van de geadresseerde. We gebruiken Mailgun op het EU-gehoste platform waardoor de gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. 

We gebruiken Microsoft 365 voor e-mail, bestandsopslag en agenda’s. Hier worden niet actief persoonsgegevens in verwerkt. Voor het geval dat dat toch gebeurt, hebben we een verwerkersovereenkomst met Microsoft gesloten. We gebruiken Microsoft 365 op het EU-gehoste platform waardoor de gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.  

Op het moment dat er iets fout gaat in onze applicatie wordt dit op de achtergrond geregistreerd en naar Rollbar verstuurd. Dit proberen we zover dat mogelijk is geanonimiseerd te doen door alleen technische data bij te houden. In het geval dat er onverhoopt toch persoonsgegevens, zoals een e-mailadres, naam of IP-adres, worden verstuurd, hebben we een verwerkersovereenkomst met Rollbar gesloten. Deze gegevens worden in dat geval verwerkt in de US.