Vast en Flex in één systeem Inzicht per kostenplaats Meest gebruiksvriendelijke software

Wat hebben crisissen met elkaar gemeen?

Wij ontwikkelen software om intercedenten en HR managers te ondersteunen. Daardoor hebben we op een hoog aggregatieniveau zicht op wat er gebeurt in Nederland. Zoals ook nu met de coronacrisis, die je gerust uniek kunt noemen. Maar hoe uitzonderlijk de coronacrisis ook is, mij valt iets op wat in tijden van crisis altijd weer terugkomt. De niet te missen overeenkomst is dat (tijdelijke) crisissen worden opgevangen door flexkrachten. Veel flexkrachten.

Misschien is het tijd om deze flexkrachten ook eens extra te waarderen. Hoe de software van Nedap Staffing Solutions daaraan een kleine bijdrage levert lees je in dit artikel.

Maatschappij en organisatie flexibel

Zoals gezegd: tijdelijke crisissen worden opgevangen door de inzet van flexkrachten. Toen enkele jaren geleden de stroom aan vluchtelingen moeilijk te reguleren was, werden grote groepen flexkrachten ingezet om de instroom en uitstroom in goede banen te leiden. Nu, in 2020, stelt de coronacrisis ons zorgstelsel zwaar op de proef. Dus ook nu weer zien we een specifieke sector die fors moet inhuren vanwege een (hopelijk) tijdelijke groei van de vraag.

We kunnen concluderen dat de Nederlandse maatschappij, in tijden van crisis, niet zonder flexibiliteit en lenigheid kan. En dat geldt ook op kleinere schaal bij organisaties. Alleen met een flexibele workforce kan de tijdelijke groei van vraag naar het product of de dienst worden opvangen. Die flexibiliteit kan worden opgedeeld in de seizoen-flexibiliteit, die meestal beter voorspellen is, en de opvang van piek/ziek die op dagbasis kan verschillen.

Ook de mondialisering draagt bij aan behoeften die zich moeilijker laten voorspellen. Een virus in China zorgt uiteindelijke voor het platleggen van de gehele wereld. Zo zorgt een kleine variabele voor een enorme verandering voor organisaties hier in Nederland. En met die verandering gaat, onoverkomelijk, onzekerheid gepaard.

Zekerheid in tijden van onzekerheid

Belangrijk daarbij is dat we het risico van deze onzekerheid niet afwentelen op mensen. Als veel onzeker wordt dan is flexibiliteit de sleutel tot succes. Met onze software helpen we uitzenders en organisaties om een betere afweging te maken en werk zo efficiënt mogelijk in te zetten. Daardoor kunnen zij mensen meer zekerheid bieden. Het hebben van werk geeft mensen een sterk gevoel van eigenwaarde en uiteindelijk is dát het doel van onze software. We laten het om mensen gaan. De échte sleutel tot succes zit bij de mensen. Zij maken een maatschappij weerbaar en zo overwinnen we elke crisis.

Meer nieuws