Vast en Flex in één systeem Inzicht per kostenplaats Meest gebruiksvriendelijke software

Teijin Aramid kiest Flux van Nedap voor tijdregistratie vast en flexibel personeel

Teijin Aramid BV heeft een marktleidende positie als aramideproducent. Aramide is een materiaal dat wordt toegepast in producten voor sterkte, duurzaamheid en veiligheid. Voor haar Nederlandse vestigingen in Arnhem, Delfzijl en Emmen heeft Teijin Aramid gekozen om de tijdregistratie van vast en flexibel personeel via de Flux software van Nedap te laten verlopen.

Jos Albers, Manager HR Shared Services bij Teijin Aramid, licht de keuze voor Flux toe: “Wij hebben Nedap leren kennen als een nieuwsgierige, flexibele en enthousiaste partner. De ambitieuze gesprekken over hoe tijdregistratie in de toekomst eruit moet komen te zien en hoe wij daar samen invulling aan gaan geven, hebben ons gesterkt in onze keuze voor Nedap. Wij waren op zoek naar software die de tijdregistratie van flexibel én vast personeel in één systeem samenbrengt. Daarnaast moest het goede koppelingen hebben met de salarispakketten van ons en de uitzender. Ook zochten we naar software die de complexiteit van een organisatie als Teijin Aramid en onze CAO aankan.”

Technologie om mensen te versterken

Geert Hollander, Marktgroepleider Nedap Staffing Solutions, is verheugd over de samenwerking: “Bij Nedap zijn we ervan overtuigd dat we mensen kunnen versterken met behulp van technologie. Dit betekent dat we de mens op de eerste plaats zetten, dan pas technologie. Onze software ondersteunt daarom niet alleen het administratieve proces, het stimuleert HR professionals om de talenten en het potentieel in hun organisatie beter te benutten. Net als Teijin Aramid zijn wij van mening dat dit steeds belangrijker wordt. En dat past ook bij het wijdverbreide bewustzijn van de strategische waarde van mensen. Daarom willen we niet stoppen bij tijdregistratie. Het is geen doel op zich. We zien dit vooral als middel om de mensen bij Teijin Aramid te ondersteunen in hun doorontwikkeling.”

“Belangrijkste reden voor de keuze van Flux is de eenvoud”, vertelt Jos Albers. “Het werkt gemakkelijk en de medewerkers kunnen er snel mee werken. En ondanks de eenvoud kan Flux de complexiteit van Teijin Aramid aan. Dat zit hem in de inrichting van applicatie. De complexiteit zit als het ware weggestopt aan de achterkant, dus uit het zicht van de gebruikers. Tijdregistratie wordt daarmee voor iedereen een stuk eenvoudiger.”

Een gedeelde missie

Geert Hollander legt uit waarom Flux kosteloos wordt geïmplementeerd: “Wij willen de HR professional ontlasten van administratieve taken. Elegante en eenvoudig te gebruiken software helpt HR professionals om maximale toegevoegde waarde uit hun collega’s te halen. Als dat lukt dan zie je dat ze ook echt het verschil kunnen maken in het leven van medewerkers. Dát is onze missie. Omdat wij zelf het algehele belang hiervan inzien en organisaties dit willen laten ervaren, zijn we gestopt met het in rekening brengen van de implementatie van de software. Succesvolle implementatie van Flux en tevreden gebruikers is een gezamenlijk doel van Nedap en Teijin Aramid. Dan is de gewenste impact, oftewel: het volbrengen van onze missie, een logisch vervolg.”

Meer nieuws