Vast en Flex in één systeem Inzicht per kostenplaats Meest gebruiksvriendelijke software

Nieuw planningssysteem nodig? Denk dan eerst hieraan

Een nieuw planningssysteem voor je organisatie heeft impact op veel collega’s. In de eerste plaats op de mensen die verantwoordelijk zijn voor de planning én op de medewerkers die volgens die planning moeten werken. Toch zijn er indirect veel meer afdelingen betrokken. Daarom is het goed om binnen je organisatie een ‘breed draagvlak’ te krijgen voor een nieuw planningssysteem.

Je wilt een investering doen die zich terugbetaalt. Met een nieuw planningssysteem dat frictie of frustratie veroorzaakt, bereik je het tegenovergestelde. Voordat je de markt opgaat voor een nieuw systeem, kun je daarom beter eerst de blik naar binnen richten.

Intern draagvlak

Jijzelf kunt misschien al overtuigd zijn van de noodzaak van een nieuw planningssysteem, maar dat wil niet zeggen dat andere belanghebbenden dat ook al zijn. En zelfs als ze dat wél zijn, dan kunnen ze andere behoeften en wensen hebben. Altijd goed om die scherp in beeld te krijgen, want deze behoeften en wensen vormen de belangrijkste input voor jouw Programma van Eisen (PvE). Of noem het gewoon een wensenlijst. Waar het om gaat is dat je eerst intern draagvlak creëert voor een nieuw planningssysteem.

En daar zijn gelukkig methodes voor. Die methodes vind je in de gids:

Jouw 5-stappenplan voor een nieuw planningssysteem

Stap 1 is: Zorg voor intern draagvlak. Een logisch begin. De 4 stappen die daarop volgen helpen jou om op voorhand inzicht te krijgen in de afwegingen die op jouw pad komen. De gids is daarmee een filter voor alles wat op je afkomt. Wat overblijft is hooguit een shortlist van planningssystemen die geschikt zijn voor je organisatie.