Vast en Flex in één systeem Inzicht per kostenplaats Meest gebruiksvriendelijke software

Trendrapport Voor De Voedselverwerkende Industrie

Actief in de voedselverwerkende industrie?

Profiteer dan van deze onderzoeksresultaten

Voor de voedselverwerkende industrie stapelen de uitdagingen zich op. Als bedrijf in deze branche wil je efficiënte productieprocessen. Dat vraagt vaak om standaardisatie en een bepaalde mate van voorspelbaarheid. En dat wringt met de markt, want die is juist grilliger geworden. Dat wil zeggen:

  • Foodtrends volgen elkaar in hoog tempo op.
  • De klantvraag is een stuk minder voorspelbaar.
  • Duurzaamheidseisen worden steeds strikter. 

En ondertussen is de arbeidsmarkt krapper dan ooit. Wij vroegen 44 bedrijven uit de voedselverwerkende industrie hoe ze hiermee omgaan, wat hun uitdagingen en knelpunten zijn, maar ook waar zij interessante kansen zien liggen.

 

Trendrapport gratis voor jou beschikbaar

De resultaten van dat onderzoek bundelden we in een trendrapport. Met een aantal HR Managers en Operational Managers uit de foodbranche bespraken we de resultaten tijdens Ronde Tafel Gesprekken. Bekijk hier een impressie van zo’n gesprek:

 

Ben jij ook actief in de foodsector? Dan stellen we dit trendrapport ook voor jou beschikbaar. 

Hiermee krijg je:

  • Een compleet en overzichtelijk beeld van de onderzoeksresultaten; 
  • Concrete data om je operationele en HR beleid op af te stemmen;
  • Voer voor verdere discussie binnen je organisatie